• לצורך תשלום החוב עליך להזדהות באמצעות שם המשתמש והסיסמה שלך
    (שם המשתמש והסיסמה שמאפשרים גם החלפת מסלולים וכניסה לדוא"ל)
    הזדהות
    אמצעי תשלום
    0    לידיעתך, פרטי הכרטיס שהוזנו יישמרו לצורך חיובים עתידיים.