• לצורך עדכון פרטי תשלום עליך להזדהות באמצעות שם המשתמש והסיסמה שלך
    (שם המשתמש והסיסמה שמאפשרים גם החלפת מסלולים וכניסה לדוא"ל)
    הזדהות
    אמצעי תשלום    לידיעתך, פרטי הכרטיס שהוזנו יישמרו לצורך חיובים עתידיים.